4:04 PMBine ati venit Vizitator | RSS
Năvodari
Menul site-ului
Intrare in site
cauta in site

INTERVIURI


INTERVIU CU PRIMARUL  MATEI  NICOLAE

 

           -  Domnule Primar, vom scoate,  în format electronic,  revista  Liceului LAZAR EDELEANU şi  avem certitudinea că ar fi extrem de important ca în  primul număr  să publicăm un interviu cu Domnia –Voastră, având ca temă  cea mai gravă situaţie pe care o înfruntă oraşul nostru – proiectata groapă de deşeuri –gata să se ridice la marginea  oraşului .Populaţia  şcolară ce va accesa paginile revistei noastre va cunoaşte şi va difuza în tot arealul Năvodari  cauzele, împrejurările  şi consecinţele unui asemenea aşezământ tenebros. Marea Neagră nu cunoaşte manifestarea  uraganelor, dar, la Năvodari, dinspre uscatul occidental, se anunţă o furtună ale cărei dezastre  vor depăşi furia imaginată în duşmănia  oceanelor şi mărilor. Aţi putea dezvălui cititorilor noştri slăbiciunile, interesele sau erorile administrative ce au mocnit  şi  au lucrat   în timp, proiectându-ne  ca din senin  într-un confliect dramatic    cu spaima acestui obiectiv, despre care noi am aflat câteva detalii doar la mitingul organizat de dumneavoastră ?

            -Mai  întăi, ca  Primar al oraşului Năvodari, îmi exprim satisfacţia că dumneavoastră,  simplii componenţi ai societăţii civile, vă interesați şi vă implicaţi  în problemele oraşului  când  viaţa acestuia  se află la o răscruce de drumuri.. O cale ar fi  - Năvodari , oraş în deplină dezvoltare , înfloritor, european în ceea ce are Europa mai frumos,iar o altă cale ar fi  de oraş ce clachează devenind un munte de gunoi european  pe care Europa îl va ocoli. Mai precis, pe Platforma fostului USAS,investitorii italieni au cumpărat de la lichidator 29 ha de teren pe care vor construi o groapă, mai exact, un munte de  deşeuri radioactive, periculoase. Din nefericire,muntele  cu o înălţime de 95 m, cât  trei blocuri turn de 10 etaje va fi vizibil de la 40-50 de kilometri. Dobrogea va avea, pe lângă mare, şi munte. Un munte de deşeuri periculoase.Numele acestor deşeuri ocupă 24 de pagini A4, scrise la un rând pe lista Acordului de Mediu iscălită în final de d-l Preşedinte ZOLTAN LEVENTE NAGY. Durata de exploatare –aproximativ 20 de ani.  Capacitatea -600 de tone,  zilnic. Deci, timp de 20 de ani, în fiecare zi, iarnă, vară, Paşti, Crăciun, 600 de tone de deşeuri  periculoase petroliere, acizi clorhidrici, sulfurici, de la exploatari miniere, de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor, din prelucrarea lemnului, din industriile pielăriei sau blănăriei, toate nămolurile  ce se pot închipui ca resturi ale prelucrărilor industriale, cenuși  zburătoare

toate resturile de leşie, din prelucrarea şi procesarea cărnii, peştelui şi a oricărui animal, a băuturilor alcoolice şi fără alcool, vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice, deşeuri din prelucrarea tuturor neferoaselor: plumb, aluminiu, zinc, argint, aur şi platină...

               -Domnule Primar, ce grad de periculozitate are acestă listă? Populaţia oraşului nu este pe deplin informată cu acest aspect şi trăieşte un sentiment de nedumerire , chiar elevii noştri cu drept de vot  nu par suficient de îngrijoraţi , în fond  nu cunosc  duritatea împrejurărilor.

               -Vă mulţumesc pentru întrebare. Dacă veţi consulta lista  de care vorbim, veţi descoperi formularea: „deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare..” În altă parte veţi descoperi „deşeuri cu conţinut de arsen, de mercur şi de alte metale grele”. Am să vă dăruiesc un dosar cu  tot tabelul  de 24 de pagini ca să daţi peste următoarele capitole: -deşeuri periculoase stabilizate în instalaţia de inertizare  şi deşeuri periculase supuse tratamentului fizicochimic.

                  Doresc,  în calitate de primar al oraşului Năvodari, să informez populaţia  că în ciuda asigurărilor acestor domni din Italia, mediul  în care sălăşluim noi  şi copiii acestui oraş   nu va fi protejat.

                     Containerele vor rezista un an, doi, cinci, dar peste un deceniu,”deşurile doar  stabilizate” vor perfora, ambalajele de protecţie vor ceda, şi barjele, vapoarele, tirurile de deşeuri vor năvăli în toate  nivelurile mediului: pământ, aer, apă sărată şi apă dulce. Nu se observă nicio  atitudine a investitorilor despre ce se va întâmpla  la finele  acesei investiţii, nicio notificare  despre conservarea de după. Şi atunci, nu mi-e greu să fac următoarea  anticipare. Acest munte de deşeuri periculoase, radioactive între care se vor găsi şi cele nepericuloase, crescut la 500 m. de Năvodari cu  40 000 de locuitori, la 2,5 km. de Marea Neagră, la 3 km. de Mamaia, la  2 km. de Lumina, cu 12.000 de locuitori şi  la  5 km. de Ovidiu, cu 20.000 de suflete,  va omorî turismul românesc din zonă şi de la Marea Neagră. Cetăţenii apuseni, extrem de sensibili când vine vorba despre  mediu şi de oraşele cărora nu se apropie nici autostrăzile, şi care nu ar fi dispuşi  să îngrămădească deşeuri  de acest tip lângă Veneţia, Marsilia sau Londra, aceşti cetăţeni europeni nu vor deveni niciodată turiştii unei asemenea zone otrăvite încă din antireclamele concurenţei.

                 - Domnule Primar, această listă de deşeuri  are o limită, nu?  Şi  ce provenienţă vor avea, că ne-aţi oferit imaginea  vapoarelor şi barjelor de transport.

                   -Veţi fi surpinşi, lista este fără  limită.  Veţi descoperi  astfel de rezumări  în dosarul pe care vi-l dau: „alte deşeuri nespecificate ...deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate... altele decât cele menţionate...alte deşeuri nespecificate”  etc. Unde vedeţi dumneavoastră vreo limitare?

                    De  unde ne vor veni aemenea „cadouri”?  În graba  de a se integra în U E  România a plătit  extrem de scump, oarecum absurd şi necondiţionat mai multe preţuri. Industria, bogăţiile subsolului, băncile, energia electrică. Mai are economia românească forţă industrială să genereze o asemenea tornadă de deşeuri?  Nu este  nimic  restricţionat în contract  privitor  la sursele acestor  ortrăvuri, prin urmare  pot veni de pretutindeni timp de douăzeci de ani, şi investitorul italian  trage a patra  lovitură, cea mai gravă, zonei Năvodari.

                    -Domnule Primar, vreţi să fiţi mai explicit, cum, a patra lovitură?

                     -Stimaţi concetăţeni, le voi enumera. Prima experienţă nefastă  s-a petrecut cu  fostul USAS, Combinatul de Îngrăşăminte Chimice. Investitorul italian  a  tăiat toate componentele de oţel, de plumb , de cupru, de bronz etc., din  simpla lor valorificare şi-a recuperat  altoit costurile şi  a lăsat în urma acestui proces un imens morman de moluz. Dacă s-ar fi preocupat să modernizeze o linie de producţie  în care să fi creat pentru năvodăreni 200 de locuri de muncă, aş enunţa alte considerente  acum. A doua  acţiune  a  investitorilor italieni a vizat Fabrica de Zahăr, cea mai  modernă din România la vremea aceea. A fost aplicată aceeaşi strategie  şi Fabrica de Zahăr  a devenit un mormânt peste care cresc buruienile. ENEL Dobrogea, patronată tot de   investiori italieni, lasă cartiere întregi fără curent electric, iar pentru o branşare  percepe preţuri ce depăşesc valoarea casei. A patra lovitură, după cum spuneam,  o reprezintă  acest – ce denumire inofensivă - „Centru de gospodărire deşeuri industriale”, ce va nărui pentru totdeauna turismul zonei, deoarece  o pârghie importantă  în dezvoltarea oraşului nostru  va fi turismul.

                 -Domnule Primar, cum colaboraţi  cu  reprezentanţii  partidelor din Consiliul  Local, deoarece această acţiune  nu are culoare politică, ci una eminamente cetăţenească.?

                   - Toată nenorcirea îl are ca erou pe fostul primar, Tudorel Calapod, care timp de trei ani a respectat hotărârile C.L. şi i-a refuzat pe italieni, apoi, pe final de mandat, fără a  trece vreun proiect  prin C.L., a acceptat şi a semnat  un cerificat de urbanism pentru  această monstruozitate ecologică de parcă urma edificarea unei case de chirpici

                   În consens de interese  cu amintitul Calapod, consilierii   PDL,  nu s-au prezentat  la şedinţa de Consiliu Local în care  decideam desfăşurarea referendumului.

                  Cu o zi  înainte de desfăşurarea şedinţei pentru referendum, d-na consilier PDL,  profesoară de geografie, Dumitru Vasilica  a venit în acest birou, chiar pe locul unde staţi dumneavoastră, cu o propunere de tip şantaj: consilierii PDL se vor prezenta la şedinţă, dacă  li se va aproba italienilor să facă groapa de gunoi toxic ceva mai departe de oraş. Vă las pe dumneavoastră şi pe cititori  să descifraţi  interesele ce  trasează  conduita civică a acestor  aleşi ai oraşului.

                   Colaborăm însă foarte bine cu  reprezentanţii PNL şi ne străduim să mobilizăm toate forţele raţionale pe care  oraşul trebuie să le folosească pentru propria sa ocrotire.

                    -Domnule Primar, în campania electorală toate gardurile erau pline cu poze şi promisiuni. În  ce măsură   înţeleg şi se implică, de exemplu, parlamentarii PNL care au câştigat în Colegiul nr. 1?

                        -Eu  i-am informat pe toţi parlamentarii de Constanţa  despre pericolul iminent reprezentat de groapa de otrăvuri, dar sprijinul  nu s-a conturat  din nicio parte, şi, în primul rând,  din partea parlamantarilor  PSD.  Iar personalităţi importante ca Radu Mazăre sau Nicuşor Constantinescu mi-au dat încurajări distante, timide, nimic concret, să mă simt şi mai  singur. Am înţeles că d-l Haşotti şi deputatul Dragomir iniţiază un proiect  pornind de la drama noastră din Năvodari.

                     -Domnule Primar, referendumul se va desfăşura, iar decizia populaţiei va fi NU acestei amenajări. Care va mai putea fi însă impactul asupra unei hotărări  judecătoreşti definitive.?

                       -Primul impact va fi luminarea  instanţei care  a fost aproape oarbă, dar nu în  cântărirea imparţială a dreptăţii.  Nu am crezut nicio clipă  că o să pierdem acest proces, dar instanța a fost oarbă  la  HCL  anterioare  și s-a bizuit pe certificatul de urbanism al lui Calapod,emis ca pentru o casă de chirpici..

                        Referendumul urmează toți pașii legali, a fost anunțat Președintele Tribunalului, la secțiile de votare două partide și-au anunțat participarea, au fost desemnați președinții și membrii secțiilor de votare.Dacă la referendum se prezintă jumătate plus  unu  și votul este NU, atunci referendumul  devine o cale exrtraordinară de apărare. Aceasta este voința populației, care nu a fost informată și conștientizată despre riscurile reale ale muntelui de gunoi toxic  pe care va trebui  să-l suporte pentru totdeauna, aceasta mai înainte ca investitorul  să-și  fi definitivat demersurile sale. Populația ar fi trebuit să știe că turismul la Marea Neagră va muri și că proprietățile  ei vor scădea la jumătate.Guvernul României este obligat să valideze rezultatele  prin Hotărâre de Guvern, și referendumul are putere de lege.

               Fac apel la societatea civilă, preoți, profesori, lideri de opinie să sprijine această acțiune care nu este politică, dar care zădărnicește  interese obscure. Deja se știe că  în spatele acestei dispute se află  persoane cu trecut penal  de netăgăduit și că italienii  vor să vândă această afacere  unor persoane dubioase.De fapt, la fostul prefect Brăiloiu italienii  au venit  cu 1 ooo ooo (un milion) de euro spre a-l face pe Matei să cedeze.

             Iar eu, dacă Dumnezeu mi-a hărăzit să fiu eu ales Primar, mai bine îmi tai  mâna decât să semnez  un document prin care îmi condamn conștient semenii  la o suferință perpetuă

              -Domnule Primar, noi vă urăm succes în acestă acțiune a orașului  Năvodari și vă mulțumim pentru amabilitatea cu care ne-ați primit .

              -Și eu vă mulțumesc!

 

 

 

 

                Interviu realizat de profesorii  ROXANA FILIP  și  DUMITRU SUȚĂ

Calendar
«  Octombrie 2020  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Arhiva materialelor
prieteni
Statistica

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0
creat de